Dynamika kolejových vozidel (W21OZ002)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Literatura
•Freibauer, Rus, Zahrádka: Dynamika kolejových vozidel, NADAS, 1991
•Kolář J.: Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel, Skripta ČVUT Praha, FS, 2009
•Švejnoch Vl. a kol (Rus): Teorie kolejových vozidel, Skripta ČVUT Praha, FS, 1991
•Kolář, J.; Rus, L.: Matematické modely individuálního pohonu dvojkolí s uvažováním vlivu svislých nerovností do dynamiky pohonu dvojkolí Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2015. Z 15 -14.
•Kolář, J.; Dub, M. Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí, In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. pp. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.
•Kolář, J.: Dynamika individuálního pohonu dvojkolí s nápravovou převodovkou, In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlech, Žilina, 2011. pp. 139-148. ISBN 978-80-89276-31-8.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.7.2024, 12:48 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)