Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování (W22F001)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Co je to fuzzy logika. Základní vlastnosti fuzzy množin, fuzzy operace a fuzzy relace, lingvistická proměnná. Fuzzifikace a defuzzifikace. Fuzzy systémy, Mamdaniho a Sugenův model. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Neurčitost fuzzy a neurčitost pravděpodobnostní. Aplikace fuzzy logiky v dopravní problematice. Fuzzy řízení, fuzzy rozhodování (multikriteriálni multiexpertní rozhodování). Použití pro rozpoznávání klasifikaci a diagnostiku.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 1.12.2023, 11:40 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)