Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování (W22F001)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Co je to fuzzy logika. Základní vlastnosti fuzzy množin, fuzzy operace a fuzzy relace, lingvistická proměnná. Fuzzifikace a defuzzifikace. Fuzzy systémy, Mamdaniho a Sugenův model. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Neurčitost fuzzy a neurčitost pravděpodobnostní. Aplikace fuzzy logiky v dopravní problematice. Fuzzy řízení, fuzzy rozhodování (multikriteriálni multiexpertní rozhodování). Použití pro rozpoznávání klasifikaci a diagnostiku.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 19:56 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)