česky  čs
english  en
Management a teorie rozhodování (W22G012)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Systém, podnik, okolí, kybernetický přístup. Cílové chování systému, strategie a soustava podnikových cílů. Tvorba cílů, změna cílů organizace při rozhodování, regulační vazby a řízení pomocí cílů. Plánovací předpoklady s využitím marketingových metod a implementace strategií. Organizační teorie, organizační struktura, organizační kultura a celosvětové organizování. Globální ekonomika: základní charakteristiky okolí podniku a vznikající změny v podnikovém systému. Management změny, přechod od funkčního přístupu k řízení procesů a reengineeringu, alternativy zeštíhlování technologických procesů. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje podnikového okolí. Manažerský rozhodovací proces v případě jistoty, rizika a nejistoty, racionální postup řešení rozhodovacích problémů, individuální a skupinové rozhodování. Mezinárodní management. Kontrolní systémy - zpětné a dopředné vazby v těchto systémech. Vytváření systémů mezinárodní kontroly. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Koncepce řízení kvality. Personální strategie a motivační strategie moderního řízení. Podnikatelská etika zaměřená na hospodářské rozhodování. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)