česky  čs
english  en
Systémy řízení letu (W22G020)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Dynamické vlastnosti letadla, pohybové rovnice, předpoklady, odvození, linearizace. Pohyb letadla podélný, úplný a jeho aproximace. Pohyb letadla stranový, úplný a jeho aproximace. Identifikace dynamických vlastností letadla z letových měření. Počítačová podpora řešení dynamiky letu. Systémy řízení dynamiky letu - autopiloty, jejich struktura a třídění. Vedení letadla po trati, charakteristika, kinematika trati. Systémy automatického řízení letu letadla, struktura, specifikace. Stabilizace vzdušné rychlosti. Vedení letadla po trati ve vertikální rovině. Vedení letadla po trati v horizontální rovině. Automatické řízení závěrečné fáze letu. Vedení letadla po sestupové rovině. Vedení letadla v kurzové rovině. Vazba dynamicko výkonová, systémy umělého citu. Systémy umělé stabilizace. Způsoby řízení leteckých motorů. Palubní a letové postupy.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)