česky  čs
english  en
Teorie dopravy (W22G022)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je podat jasnou logickou informaci o návrhové konstrukční filosofii letadlové pohonné jednotky, která je založena napožadavku produkce požadovaného tahu či užitečného výkonu při záruce vysoké míry bezpečnosti a současně zajišťované strojem co možno nejlehčím dosahujícím co možno nejvyšší celkové účinnosti pohonu letadla za přijatelných provozních nákladů.
Osnova
1. Letadlová pohonná jednotka a její rozdělení, pohonné jednotky vrtulové s pístovými spalovacími motory a s turbínovými motory, proudové motory, dvouproudové motory a motory náporové.
2. Pístový motor, základní rozdělení, dvoudobé a čtyřdobé motory, rozdělení podle uspořádání válců, podle způsobu zapalování, chlazení, způsobu přeplňování.
3. Palivový systém, regulace výkonu, zapalovací a mazací systém, přístrojové vybavení protipožární ochrana.
4. Vrtule, konstrukční provedení, vrtule se stavitelnými listy, systém přestavování listů vrtule
5. Turbínový motor, základní konstrukční komponenty. Kompresor, spalovací komora, turbína pohánějící kompresor, výkonová turbína, výstupní tryska, systém pro chlazení turbínových lopatek a žárových částí motoru.
6. Turbínový proudový motor a jeho základní konstrukční typy. Jedno, dvou a tříhřídelové uspořádání, dvouproudový koncept se separovanými proudy nabo s míšením proudů před hnací tryskou, přídavné spalování. Modulární konstrukční architektura, turbovrtulové a turbohřídelové pohonné jednotky a vázanou a volnou výkonovou turbínou.
7. Spouštěcí zařízení, zapalování, palivové trysky.
8.Zařízení pro zvýšení tahu nebo výkonu, obraceče tahu.
9. Vstupní hrdla a hnací trysky pro podzvukové a nadzvukové rychlosti letu, ochrana pro ti námraze.
10. Palivový systém a řízení dodávky paliva, FADEC, mazací systém, systém pohonu přístrojů, přístrojové vybavení a řízení motoru
11. Lopatky ventilátoru, kompresoru a turbíny, speciální výrobní technologie a materiály
12. Zástavba pohonné jednotky, prohlídky a údržba
13. Pohonné jednotky pro svislý a zkrácený vzlet a přistání, vektorizace tahu, překlopné jednotky, využití Coandova jevu.
14. Systémy pro zvýšení útlumu hluku
Literatura
Hanus D.: Pohon letadel, učební text FS ČVUT v Praze, ISBN 80-01-02706-6, Praha, 2006
Hanus, D., Maršálek, J.: Studijní modul 15 TURBÍNOVÝ MOTOR. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., ISBN 80-7204-369-2, Brno 2004.
Maršálek J.: Studijní modul 16 PÍSTOV7 MOTOR, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., ISBN 80-7204-349-8, Brno 2004
Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., ISBN 80-7204-477-x, Brno 2006
Linhart Z., Kamenický J.: Konstrukce leteckých motorů I., učební text FS ČVUT v Praze, 1982
Ustodal V.: Letecké materiály - Konstrukční materiály pro letecké turbínové motory, učební text FS ČVUT v Praze, 1983
Hűnecke K.: Jet Engines, Airlife Publishing Ltd, ISBN 1 85310 834 0, London, 2000
JAA Theoretical Knowledge Manual 021 03 02 Gas Turbines. Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany.
JT15D-5 Training Guide 5018, 5/1994, Pratt & Whitney Canada, Corp.
Kocáb, J., Adamec, J.: Letadlové pohonné jednotky, Praha, 1987, Nadas
Kocáb J., Adamec J.: Letadlové motory, KANT cz s.r.o.,ISBN 80-902914-0-6, Praha, 2000
Mattingly J. D.: Elements of Gas Turbine Propulsion, McGraww-Hill Inc., ISBN 0-07-912196-9, New York, 1996
Rolls-Royce: The Jet Engine, The Technical Publications Department, Rolls-Royce plc, ISBN 0 902121 04 9, Derby, 1992
Matingly J. D., Heiser W. H., Daley D. H.: Aircraft Engine Design, AIAA Education Series, ISBN 0-930403-23-1, 1987
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)