česky  čs
english  en
Vybrané statě z návrhu letounu (W22O009)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Etapy návrhu letounu. Celková koncepce. Hmotová analýza. Hlavní návrhové parametry. Pohonná jednotka. Návrh základních částí letounu. Kontrola výkonů. Kontrola stability a řiditelnosti. Optimalizace návrhových parametrů z hlediska výkonů a vlastností.

Structure
Etapy návrhu letounu.
Celková koncepce letounu.
Úvodní odhady hmotnosti.
Hlavní návrhové parametry.
Pohonná jednotka.
Hmotnostní rozbor. Poloha těžiště.
Kontrola výkonů.
Návrh hlavních částí letounu (křídlo, trup, ocasní plochy).
Kontrola stability a řiditelnosti.
Optimalizace návrhových parametrů z hlediska analýzy výkonů a vlastností (profiláž, křídlo, vztlaková mechanizace, řídící plochy, trup, podvozek, pohonná jednotka).
Specifické požadavky na letouny při vysokých rychlostech.
Structure of tutorial
Individualní projekt.
Literarture
Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design.
Stinton D.: The Design of The Airplane.
Raymer D. P.: Aircraft Design.
Kücheman D.: The Aerodynamic Design of Aircraft.
Eger S.M.: Projektirovanie samoljotov.
Anderson J.D.: Aircraft Performance and Design.
Daněk V.: Projektování letadel.

Requirements
Absolvování kurzů: Aerodynamika nízkých rychlostí, Aerodynamika vysokých rychlostí, Mechanika letu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)