česky  čs
english  en
Mechanika letu (W22T004)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Síly a momenty působící na letoun v obecném letu. Pohybové rovnice letounu. Výkony v ustálených letech. Výkony v neustálených letech. Letové vlastnosti. Pohybové rovnice pro malé odchylky. Stabilita a řiditelnost letounu při podélných a stranových pohybech. Vyhodnocení letových vlastností.
Osnova
1. Síly a momenty působící na letoun v obecném letu.
2. Pohybové rovnice letounu.
3. Výkony v ustálených letech. Vodorovný přímočarý let. Klesání. Stoupání. Dolet, vytrvalost. Horizontální zatáčka.
4. Výkony v neustálených letech. Lety ve vodorovné a svislé rovině. Lety se zrychlením. Let střemhlav. Neustálená zatáčka. Vzlet a přistání. Prostorové lety.
5. Letové vlastnosti.
5.1. Aerodynamické síly a momenty v podélném a stranovém pohybu. Aerodynamické síly při výchylce kormidel.
5.2. Pohybové rovnice pro malé odchylky.
5.3. Stabilita. Statická a dynamická stabilita při podélném a stranovém pohybu letounu.
5.4. Řiditelnost. Ovladatelnost, obratnost, vyvažitelnost a tíživost při podélném a stranovém pohybu.
5.5. Vyhodnocení letových vlastností.
Osnova cvičení
Individuální projekt.
Literatura
Tichopád V.: Letové výkony.
Salga J., Švéda J.: Mechanika letu. Výkony.
Daněk M.: Mechanika letu. Letové vlastnosti.
Daněk V.: Mechanika letu. Výkony.
Etkin B., Reid L.D.: Dynamics of Flight.
McCormick B.W.: Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics.
Požadavky
Absolvování kurzů: Mechanika III, Aerodynamika nízkých rychlostí, Aerodynamika vysokých rychlostí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)