česky  čs
english  en
Mechanika soustav těles I (W31A002)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Význam mechaniky soustav mnoha těles (SMT) ve strojním inženýrství a její zařazení v systémech CAD. Metoda postupných aproximací při návrhu mechanismu. Modelování reálných soustav. Strukturální analýza SMT. Kinematická dvojice. Kinematický řetězec a soustavová skupina. Popis struktury. Užití teorie grafů. Pohyb bodu a tělesa. Různé typy popisů: vektorový, maticový, kvaternionový, šroubový. Výpočet polohy, rychlosti, zrychlení. Základní pohyby. Zvláštní případy: sférický, rovinný pohyb. Kinematická analýza SMT s nižšími kinematickými dvojicemi. Jednoduchý otevřený kinematický řetězec, jednoduchý mechanismus. SMT s vyššími kinematickými dvojicemi. Singulární případy v SMT.
Osnova
Modelování mechanických soustav.
Soustavy mnoha těles.
Strukturální analýza.
Popis pohybu tělesa.
Popis kinematických vazeb s nižšími kinematickými dvojicemi.
Popis kinematických vazeb s vyššími kinematickými dvojicemi.
Singulární případy.
Přesnost mechanických soustav.
Syntéza a optimalizace mechanických soustav.
Osnova cvičení
Dopředná a inverzní kinematická analýza daného mechanismu.
Literatura
Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
Požadavky
Kapitola 1-7, 11-12 z knihy Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
Klíčová slova
soustava mnoha těles, transformační matice, poloha, rychlost, zrychlení, kinematická vazba, relativní, fyzikální, přirozené souřadnice
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)