česky  čs
english  en
Mechanika soustav těles II (W31A003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kinetostatika soustav mnoha těles (SMT). Statické řešení jako zvláštní případ. Rovnovážná poloha. Vliv pasivních odporů. Dynamika SMT. Základní popisy. Numerické řešení. Změna struktury během pohybu. Respektování poddajnosti členů. Programové systémy pro analýzu SMT: MECH, OKAM2, ODAM aj. Ukázky řešení konkrétních úloh. Přesnost a citlivost SMT. Kinematická přesnost, dynamická přesnost. Praktické příklady. Syntéza SMT. Syntéza rovinných a prostorových mechanismů. Optimalizace SMT. Praktické ukázky optimalizace.
Osnova
Osnova cvičení
Přímá dynamická úloha daného mechanismu.
Literatura
Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
Požadavky
kapitoly 8-10, 12 z knihy Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)