česky  čs
english  en
Mechanika soustav těles II (W31A003)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Kinetostatika soustav mnoha těles (SMT). Statické řešení jako zvláštní případ. Rovnovážná poloha. Vliv pasivních odporů. Dynamika SMT. Základní popisy. Numerické řešení. Změna struktury během pohybu. Respektování poddajnosti členů. Programové systémy pro analýzu SMT: MECH, OKAM2, ODAM aj. Ukázky řešení konkrétních úloh. Přesnost a citlivost SMT. Kinematická přesnost, dynamická přesnost. Praktické příklady. Syntéza SMT. Syntéza rovinných a prostorových mechanismů. Optimalizace SMT. Praktické ukázky optimalizace.
Structure
Structure of tutorial
Přímá dynamická úloha daného mechanismu.
Literarture
Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
Requirements
kapitoly 8-10, 12 z knihy Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)