česky  čs
english  en
Experimentální metody v nauce o materiálu (W32O001)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Pokročilé zobrazovací a difrakční metody (transmisní elektronová mikroskopie a difrakce, řádkovací elektronová mikroskopie, určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření). Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce. Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní). Vybrané problémy stereologie, termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření. Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).
Structure
Structure of tutorial
Literarture
1.Macek.K.- Hnilica,F. - Starý,V.: Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT v Praze.
2. Jandoš,F. - Říman,R. - Gemperle,A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha, SNTL, 1985.
Requirements
Keywords
Zobrazovací metody, difrakční metody, termální analýza, stereologie, spektroskopie, nauka o materiálu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)