česky  čs
english  en
Integrita materiálů (W32T003)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:14.10.2010
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Stanovení podmínek integrity konstrukcí, tj. bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí s defektem
Structure
Napětí a deformace v pevných látkách (elasticita a plasticita, metoda konečných prvků, kontaktní problémy, vnitřní defekty). Teoretická pevnost materiálů, potenciál vazebních sil. Poškození a lom těles a soustav (strukturní a vnější vlivy, morfologie lomu, energetická kritéria křehkého porušení, fenomenologie tranzitního chování, kritéria tranzitních teplot, Pellinniho diagram analýzy porušení, lineární a elasticko-plastická lomová mechanika. Dynamická a referenční lomová houževnatost KIR, referenční teplota TR. Stanovení přípustné velikosti defektů a zásady pro navrhování konstrukcí, aplikace lomové mechaniky pro únavu a korozi pod napětím). Dvoukritériový přístup hodnocení bezpečnosti provozu.
Literarture
Anderson, T. L.: Fracture Mechachanic, Pergamon Press, New York, 1994
Langner, J. a kol.: Základy lomové mechaniky, 3. vyd. Praha:ČVUT, 2000. 260 s. ISBN 80-01-02248-X
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)