česky  čs
english  en
Kompozity a povrchy (W32TZ002)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Chemická struktura polymerů, kopolymerů a polymerních směsí
•Tepelné vlastnosti polymerních materiálů, tání, skelný přechod, krystalizace
•Deformační chování, mechanické vlastnosti a degradační procesy
•Aditiva do polymerů včetně nanočástic a jejich vliv na vlastnosti
•Kompozity s polymerní matricí, vlastnosti matrice a výztuže
•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky
•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost
•Analýza povrchů, metody charakterizování
•Povrchové napětí, smáčivost a její role
•Adheze, princip adheze, role adheze v kompozitech
•Úpravy povrchů I – chemické modifikace
•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy
•Tribologie
•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice
Structure
Structure of tutorial
Literarture
•Davis, Jennifer M: Composite Materials in Engineering Structures. Nova Science Publishers, Incorporated 2011 SBN: ISBN:9781617288579
•L..J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119
•Fakirov, S.: Fundamentals of Polymer Science for Engineers, Wiley – VCH Verlag GmbH, ISBN 9783527341313
•J-Fiala, I.Kraus: Povrchy a rozhraní. ČVUT v Praze 2009. ISBN 978-80-01-04248-2
•L..J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119
•G. Wedler: Lehrbuch der Physkalischen Chemie. VCH 1987. ISBN 3-527-26702-6
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)