česky  čs
english  en
Integrita materiálů (W32TZ003)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:09.03.2023
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Napětí a deformace v pevných látkách (elasticita a plasticita, vnitřní defekty). Tenzor napjatosti, tenzor deformace, modul pružnosti izotropních a anizotropních soustav. Měrná pevnost materiálů. Metody fraktografické analýzy. Strukturní a externí faktory lomového procesu, morfologie lomových ploch. Modifikace Griffithova energetického kritéria křehkého porušení. Fenomologie tranzitního chování, kritéria tranzitních teplot. Pellinniho (FAD) diagram analýzy porušení, jeho aplikace v jaderné energetice. Materiálové parametry hodnocení odolnosti lomu dle Irwina a Rice, metodika jejich zkoušení. Diagnostika provozní bezpečnosti strojních zařízení a konstrukcí při hodnocení přípustné velikosti defektů. Použití lomové mechaniky při únavovém a creepovém procesu. Korozní praskavost a radiační zkřehnutí. Revize dvoukritériového přístupu GE pro plastický kolaps a deformační zpevňování.
Structure
Literarture
Anderson, T. L.: Fracture Mechachanic, Forth Edition, Taylor and Rrancis Inc., 2017
Cambell, J.: Fracture Mechachanic : Fundamentals and Applications, Murphy and Moore Publishing, 2022
Hertzberg, R.W., Vinci, R.P., Hertzberg, J, L. : Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Sixth Edition., Wiley, 2022
Andrews, W.R., Shih, C.F. : Thickness and Side-Groove Effects on J- and δ-Resistance Curves for A533-B Steel at 93C". www.astm.org: 426. doi:10.1520/stp35842s. Retrieved 10 May 2019.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)