Teorie slévání (W33A007)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:26.11.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:*Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant předmětu: doc. Milan Němec
Materiály pro výrobu forem. Písky a pojiva. mechanické, tepelné a chemické vlastnosti písků. Jíly, vodní skla a umělé pryskyřice. Výroba forem. Lití do kovových forem. Tavení kovů. Slévárenská metalurgie. Očkování. Vlastnosti roztavených kovů. proudění kovů. Doba plnění formy. Návrh vtokových soustav. Teplotní gradienty. Tuhnutí kovů a slitin. Nálitkování. Konstrukce odlitků. Tepelné zpracování. Vady odlitků. Kontrola a řizení jakosti.
Structure
Mechanické, tepelné a chemické vlastnosti písků.
Jíly, vodní skla a umělé praskyřice.
Výroba netrvalých forem.
Lití do kovových forem.
Tavení kovů.
Slévárenská metalurgie.
Očkování.
Vlastnosti roztavených kovů. Proudění kovů. Doba plnění formy. Návrh vtokových soustav.
Teplotní gradienty.
Tuhnutí kovů a slitin. Nálitkování.
Konstrukce odlitků.
Tepelné zpracování.
Vady odlitků.
Kontrola a řizení jakosti.
Literarture
Vetiška, A.: Teoretické základy slévárenské technologie. SNTL, Praha, 1972.
Beeley, P.: Foundry technology. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001
Elbl, T. a kol.: Vady odlitků ze slitin železa. MATECS, Brno, 1992.
Grígerová, T. a kol.: Zlievarenstvo neželezných kovov. ALFA, Bratislava, SNTL, Praha, 1988.
Campbell, J.: Castings. Buttewoth-Heinemann, Oxford, 2002
Přibyl, J.: Řízené tuhnutí ocelových odlitků. SNTL, Praha, 1986.
Requirements
Nauka o materiálu
Slévárenská technologie
Keywords
Lití, Forma, Slévárna, Metalurgie, Tavení, Tuhnutí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 18:48 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)