česky  čs
english  en
Optimalizace technologií (W33O007)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.
Optimalizace okrajových podmínek tváření z hlediska rozdělení deformací. Použití výpočetní techniky pro návrh technologií tváření. Metoda měrných sítí. Optimalizace počtu tvářecích operací, geometrie nástroje, množství a druhu maziva, tlaku přidržovače, jakosti materiálu.
Structure
Možnosti optimalizování technologií plošného tváření z hlediska materiálu (jakost a polotovar), nástřihových plánů, volby postupu lisování, druhu tvářecího stroje, nástroje. Posouzení výrobních možností z hlediska nákladovosti, pro dané vyráběné množství, přesnosti, ekologie, zdravotních předpisů, výrobního parku, bezpečnosti práce a výrobních rizik.
Structure of tutorial
nejsou
Literarture
sborníky z mezinárodních konferencí, nová technická literatura, technické časopisy
Requirements
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
tváření plechů, trubek , zkušební metody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)