česky  čs
english  en
Experimentální metody v technologii obrábění (W34O002)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Základy plánování, realizace a vyhodnocování experimentů.
Obrábění: experimentální metody studia mechaniky tvoření třísky, oblasti primární a sekundární plastické deformace, tvorby nárůstku, zpevnění a zbytkových pnutí obrobeného povrchu, řezných sil, chvění vynuceného a samobuzeného, tepelných jevů, příčin a forem opotřebení, trvanlivosti břitu, obrobitelnosti materiálu, řezivosti nástrojů a řezných prostředí.
Structure
Měření sil, polohy, rychlosti, zrychlení
Měření teplot, termočlánky
Plánování, provádění a vyhodnocování experimentů v obrábění
Experimentální studium tvoření třísky, primální a sekundární plastické deformace
Studium povrchové vrstvy obrobené plochy, zbytkových napětí a zpevnění povrchu
Měření sil řezání a vibrací při obrábění
Měření tepla, teploty řezání a teplotních polí
Měření opotřebí a trvanlivostí nástrojů
Experimentální studium obrobitelnosti, řezivosti a vlastností procesních kapalin
Structure of tutorial
Měření sil, polohy, rychlosti, zrychlení
Měření teplot, termočlánky
Plánování, provádění a vyhodnocování experimentů v obrábění
Experimentální studium tvoření třísky, primální a sekundární plastické deformace
Studium povrchové vrstvy obrobené plochy, zbytkových napětí a zpevnění povrchu
Měření sil řezání a vibrací při obrábění
Měření tepla, teploty řezání a teplotních polí
Měření opotřebí a trvanlivostí nástrojů
Experimentální studium obrobitelnosti, řezivosti a vlastností procesních kapalin
Literarture
Mádl, J.: Experimentální metody v teorii obrábění, ČVUT, Praha 1988
Requirements
Znalosti problémů.
Keywords
Obrábění Experimenty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)