česky  čs
english  en
Komplexní kvalita technických povrchů (W34O003)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.

Úvod do inženýrství povrchů. Komplexní kvalita (integrita)-morfologie povrchů a stav podpovrchových vrstev. Experimentální a analytické hodnocení tepelných a mechanických napěťových polí v podpovrchových vrstvách. Významné charakteristiky integrity :mikro a makrogeometrie, metalurgie podpovrchových vrstev, zbytková pnutí. Vliv komplexní kvality
na provozní chování složitě namáhaných součástí.
Structure
1.Vliv technologických procesů na klitu povrchů
2.Hodnocení tepelných a napěťových polí
3.Mikrogeometrie a struktura povrchů, vady
4.Strukturní změny v podpovrchové vrstvě
5.Změny mechanických charakteristik
6.Fyzikální a chemické změny
7.Zbytková pnutí
8.Měření a hodnocení zbytkových pnutí
9.Komplexní vyjádření kvality povrchů
10.Vliv kvality na vlastnosti a provozní chování součástí
11.Mecanické zpevňovací procesy
12.Funkční vrstvy a povlaky
Literarture
Neckář,F.,Kvasnicka.I.:Vybrané statě z úběru materiálu. Skripta ČVUT v Praze, 1991
Keywords
Komplexní kvalita povrchu, integrita, vlastnosti povrchu,obrábění, mechanické zpevňování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)