Technologie obrábění se systémy CAD/CAM (W34O008)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.
Structure
1. Moderní CAD/CAM systémy
2. Modelování v rovině
3. Modelování v prostoru
4. Práce na sestavě
5. Sestavení partprogramu pro frézování
6. Generování NC programu
7. Verifikace CL dat a NC programů
Structure of tutorial
1. CAD/CAM - modelování v rovině
2. CAD/CAM - modelování v rovině
3. CAD/CAM - modelování v prostoru
4. CAD/CAM - modelování v prostoru
5. Sestavení partprogramu pro frézování
6. Optimalizace drah pro hrubování
7. Optimalizace drah pro obrábění na čisto
8. Verifikace CL dat
9. Verifikace NC programu
10. Obrábění na CNC řízené frézce
11. Obrábění na CNC řízené frézce
12. Obrábění na CNC řízené frézce
13. Práce se sondami na CNC řízené frézce
14. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch
Literarture
Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.
Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6
Requirements
- Zvládnutí předepsané náplně předmětu.
- Praktická verifikace vytvořených programů pro CNC stroje
Keywords
programování NC strojů, modelování v CAD/CAM, CAM systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 7:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)