Technologie obrábění se systémy CAD/CAM (W34O008)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.
Osnova
1. Moderní CAD/CAM systémy
2. Modelování v rovině
3. Modelování v prostoru
4. Práce na sestavě
5. Sestavení partprogramu pro frézování
6. Generování NC programu
7. Verifikace CL dat a NC programů
Osnova cvičení
1. CAD/CAM - modelování v rovině
2. CAD/CAM - modelování v rovině
3. CAD/CAM - modelování v prostoru
4. CAD/CAM - modelování v prostoru
5. Sestavení partprogramu pro frézování
6. Optimalizace drah pro hrubování
7. Optimalizace drah pro obrábění na čisto
8. Verifikace CL dat
9. Verifikace NC programu
10. Obrábění na CNC řízené frézce
11. Obrábění na CNC řízené frézce
12. Obrábění na CNC řízené frézce
13. Práce se sondami na CNC řízené frézce
14. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch
Literatura
Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.
Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6
Požadavky
- Zvládnutí předepsané náplně předmětu.
- Praktická verifikace vytvořených programů pro CNC stroje
Klíčová slova
programování NC strojů, modelování v CAD/CAM, CAM systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 17:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)