česky  čs
english  en
Experimentální metody v technologii obrábění (W34OZ001)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:21.01.2021
Platí do: ??Rozsah:6P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Měření sil, polohy, rychlosti, zrychlení, teplot, termočlánky
• Plánování, provádění a vyhodnocování experimentů v obrábění
• Experimentální studium tvoření třísky, primární a sekundární plastické deformace
• Studium povrchové vrstvy obrobené plochy, zbytkových napětí a zpevnění povrchu
• Měření sil řezání a vibrací při obrábění, měření tepla, teploty řezání a teplotních polí, opotřebení a trvanlivostí nástrojů
• Experimentální studium obrobitelnosti, řezivosti a vlastností procesních kapalin
• Vliv technologických procesů na kvalitu povrchů
• Hodnocení tepelných a napěťových polí
• Mikrogeometrie a struktura povrchů, vady
• Strukturní změny v podpovrchové vrstvě, změny mechanických charakteristik, fyzikální a chemické změny
• Zbytková pnutí, měření a hodnocení zbytkových pnutí
• Komplexní vyjádření kvality povrchů, vliv kvality na vlastnosti a provozní chování součástí
• Mechanické zpevňovací procesy, funkční vrstvy a povlaky
Osnova
Literatura
• Slaný, M.: Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch. VUT, Brno 2013. ISSN 1213-4198.
• [Online] [vid.: 28. 3. 2019.] Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/30311522.pdf
• Mádl, J.: Experimentální metody v teorii obrábění, ČVUT, Praha 1988
• Neckář,F.,Kvasnička.I.:Vybrané statě z úběru materiálu. Skripta ČVUT v Praze, 1991
• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)