česky  čs
english  en
Řízení jakosti (W34OZ003)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:21.01.2021
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
• Základní pojmy managementu kvality
• Statistické nástroje zajišťující kvalitu
• Nástroje managementu kvality
• Total Quality Management
• Neustálé zlepšování kvality
• Kvalita v předvýrobních etapách
• Kvalita ve výrobních etapách
• Kvalita v povýrobních etapách
• Filosofie Six Sigma
• Lidský faktor ovlivňující kvalitu
• Metody tvůrčí práce
• Audity
• Kvalita a metrologie
Structure
Structure of tutorial
Literarture
• ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality
• Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press. 2008. ISBN 978-80-7261-186-7
• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)