Servopohony a dráhové řízení výrobních strojů (W35OZ003)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:26.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístrojové uspořádání
•Společná lineární teorie elektrických a elektrohydraulických servopohonů
•Spojité a diskrétní přenosové funkce regulátorů
•Statické a dynamické vlastnosti, stabilita, dynamická poddajnost regulace
•Odměřovací systémy polohy, přídavné senzory
•Mechanické převody v servopohonech, jejich optimalizace, tuhost, přesnost
•Interakce setrvačné zátěže servopohonu a řízeného stroje, chování vícehmotových systémů v regulační smyčce
•Potlačování vibrací v pohonech posuvů
•Zlepšování dynamických vlastností NC obráběcích strojů, nekonvenční kinematická uspořádání
•Komunikace mezi řídicím systémem a servopohonem, takt obsluhy pohonů
•Dráhové řízení NC obráběcích strojů, typy interpolací, transformace souřadnic, postprocesory
•Pokročilé funkce pro dráhové řízení (filtry, feedforwardy, lookahead,..)
•Struktura a úpravy NC kódu pro optimalizaci technologických podmínek při obrábění
•Cvičení: Experimentální sledování činnosti servomechanismů, využití PC, frekvenční analýza, zpracování signálů, filtrace
Structure
Literarture
•Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6
•Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008, ISBN 978-80-01-04048-5
•Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
•Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
•Souček, P.: Regulační pohony v posuvech NC strojů, monotematická příloha v MM Průmyslové spektrum 1,2/2010, str. 45-76, ISSN 1212-2572
•Souček,P.: Převody v pohonech NC strojů a robotů, monotematická příloha v MM Průmyslové spektrum 12/2016, ISSN 1212-2572
•Souček,P.: Pohony s kuličkovými šrouby a planetovými převodovkami, (2015, interní učební text pro Ú12135, 83 stran)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 24.7.2024, 22:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)