Vybrané statě ze stavby a měření výrobních strojů (W35OZ004)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení a charakteristika výrobních strojů dle základních výrobních technologií. Hlavní užitné vlastnosti výrobních strojů a technologií. Multifunkční a hybridní stroje. Přehled standardních měřících metod dle ISO 230.
•Snímače a přístroje pro měření statické a dynamické síly, statické a dynamické deformace, teploty. Základy
zpracování signálu. Nejistoty měření.
•Nosná struktura obráběcího stroje. Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení,
vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.
•Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů. Problematika přesnosti obráběcích strojů. Měření přesnosti strojů.
•Měření statického a tepelného chování výrobních strojů. Standardní a nestandardní zkoušky strojů. Verifikace
výpočtových modelů měřením.
•Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky. Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická. Ecodesign v konstrukci a provozu výrobních strojů.
•Výkonnost výrobních strojů. Měření dynamického chování výrobních strojů. Interpretace výsledků měření vzhledem ke konstrukci stroje. Zkoušky výkonnosti strojů.
•Interakce nosné struktury s řezným procesem.
•Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Vliv přípravy NC kódu, nastavení
interpolátoru a pohonů stroje. Interakce pohonů s nosnou strukturou. Ukládání strojů na základ.
•Měření vibrací a hlučnosti. Technická diagnostika. Spolehlivost a údržba výrobních strojů.
•Automatizace výrobních strojů. Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary/dílce, odpad). Výrobní buňky, výrobní linky - návrh a řízení.
•Měření na strojích (On-Machine-Measurement). Výrobní stroje s vlastní optimalizací provozu (Self-Optimizing Machine Tools). Průmysl 4.0 ve výrobní technice.
•Vývojové směry a trendy v oboru výrobní techniky. Výhled směřování oboru SVT do r. 2030.
Osnova
Literatura
•HOUŠA, J.: Stavba výrobních strojů II. ČVUT, Praha, 1994.
•MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM Publishing, Praha, 2018. ISBN 9-788090-631083.
•MAREK, T.; MAREK, J. Mít sondu nestačí. Renishaw, Brno, 2017. ISBN 978-80-87017-20-3.
•SCHMITZ, T.L., SMITH, K.S. Machining Dynamics. Springer, 2009. ISBN 978-0-387-09645-2.
•LOPEZ DE LACALLE, N., LAMIKIZ MENTXAKA, A. (Eds.). Machine Tools for High Performance Machining. Springer 2009. ISBN 978-1-84800-380-4.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 1:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)