Globalizace podnikání (W38O002)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Podnikání v době globalizace je reprezentováno takovými tržně - sociálními strukturami, v nichž producenti opakovaně realizují vzájemně propojené činnosti. Roli zde hraje aspekt správného výběru, využívající soustavy signálů, někdy v podmínkách nedokonalých informací. Předmět zdůrazňuje proces vytváření a upevňování hierarchických vztahů mezi tržními subjekty. Výchozí koncepcí je existence pravidel, na jejichž základě je pozice producenta výsledkem činností, určujících nákladovost, tržby a zisky zboží na dané úrovni kvality. Posuzuje se zde proces utváření transferových cen a specifické metody jejich tvorby. Úkolem předmětu je využít obecného rámce, který vysvětluje vzájemné propojení legislativních norem, institucionálních pravidel a ekonomických pohybů cen, nákladů a příjmů. Postupujeme od objasnění mikrosouvislostí k jejich makroekonomickým důsledkům.
Osnova
Struktura tržních vztahů. Model tržní konkurence. Ekonomický přístup k analýze pracovního trhu. Vysvětlení důsledků alternativních ekonomických přístupů. Formální a neformální organizace utvářejících se trhů. Mezinárodní vztahy a inovační procesy. Multinacionální korporace. Sítě v globálních mikrostrukturách. Srovnávací analýzy řídících systémů. Teorie tržních transferů. Institucionální struktura produkce. Proměňující se sítě.

Osnova cvičení
Literatura
Abolafia, M. Y.: Markets, An Elgar Reference Collection, Northampton, 2006
Whitley, R.: Competing capitalisms: Institutions and Economies, An Elgar Reference Collection, Northampton, 2002
Dvořáček, J.: Nadnárodní společnosti a transferové ceny, Oeconomica, Praha 2006
Požadavky
Klíčová slova
Tržní konkurence, trh práce, ekonomické přístupy, nadnárodní korporace, globální mikrostruktury, sítě, hierarchie, evaluace, transferové ceny, dohoda, současná hodnota, plátce daní, zisky, společnosti, vlastnictví, zdanitelné zisky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2021, 13:53 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)