česky  čs
english  en
Mechanika kompozitních materiálů (W11O004)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:45
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
Seznámit studenty s problematikou mechanicky kompozitních materiálů a analýzy
konstrukčních dílů z kompozitních materiálů.
Základní témata:
Vlastnosti a zvláštnosti kompozitních materiálů, vztahy pro napjatost a přetvoření, zobecněný
Hookeův zákon, případy symerií materiálových vlastností, transformační rovnice. Tuhost
ortotropní vrstvy kompozitu. Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při
základních způsobech zatížení. Mikomechanika kompozitních materiálů. Mezní stavy a
porušení kompozitů. Lomová mechanika u kompozitů. Únava a životnost kompozitových
součástí. Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů. Vlivy
konstrukce, okraje, změny geometrie, optimalizace skladby.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU v Plzni, Plzeň, 2008
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)