česky  čs
english  en
Počítačová dynamika tekutin (W12O004)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Formulace rovnic dynamiky tekutin. Úvod do modelování turbulence. Základy numerického řešení proudění nestlačitelné vazké tekutiny. Seznámení s numerickým řešením proudění za použití komerčních programů.
Structure
Vysvětlení základních principů numerického řešení proudění tekutin.
Structure of tutorial
práce s komerčním programem,
numerické řešení vybraných 2D úloh vnitřní a vnější aerodynamiky
Literarture
Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Requirements
numerické řešení vybraných 2D problémů za použití komerčního programu, pochopení základních principů numerického řešení proudění nestlačitelné vazké tekutiny
Keywords
dynamika tekutin, modelování turbulence, numerické modelování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)