Dynamika plynů (W12T001)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače se základními metodami řešení proudění stlačitelné tekutiny, především 1 a 2D stacionárního a 1D nestacionárního proudění ideálních i reálných plynů.

Osnova
Základní zákony dynamiky plynů.
Termodynamické a transportní vlastnosti.
Hranice aplikovatelnosti.
Podobnost. Fyzikální akustika.
Základní vlastnosti stacionárního proudění.
Proudění s přenosem energie.
Rázové vlny a příbuzné diskontinuity.
Jednorozměrné nestacionární proudění.
Základy rovinného proudění stlačitelných tekutin.

Osnova cvičení
Literatura
J. D. Anderson, Jr.
Modern Compressible Flow
McGraw-Hill Book Company, N.Y.
Požadavky
Klíčová slova
Proudění stlačitelné tekutiny, nestacionární proudění, nadzvukové troudění, rázová vlna
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 14.7.2020, 16:04 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)