Projektování a ekonomika energetických zařízení (W15A002)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace teorie technicko-ekonomického hodnocení projektů v oblasti energetiky s důrazem na jejich optimalizaci.
Základní témata:
? Význam ekonomického posuzování projekčních a konstrukčních variant
? Návrh variant pro technicko-ekonomickou optimalizaci.
? Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace řešené s využitím výpočetní techniky.
? Citlivostní a riziková analýza výsledků ekonomického hodnocení.
? Ekonomické hodnocení vlivu energetiky na životní prostředí.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Osnova
Technicko-ekonomické aspekty vývoje energetiky z celostátního hlediska.
Konstrukce cen v energetice. Význam ekonomického posuzování projekčních a
konstrukčních variant. Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace
řešené s využitím výpočetní techniky. Ekonomické hodnocení vlivu
energetiky na životní prostředí.
Osnova cvičení
Literatura
Základní:
Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb, Grada 2008.
Doporučená:
Matějka, V., Mokrý, J.: Management projektů spojených s výstavbou, ČKAIT 1998.
Požadavky
Klíčová slova
Energetická zařízení, projektování, ekonomika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 10.8.2020, 8:12 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)