česky  čs
english  en
Spalovací zařízení a výměníky teplal (W15O007)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření předmětu:
Problematika návrhu a provozu spalovacích zařízení a výměníků tepla.
Základní témata:
? Kontrola jakosti spalování
? Optimalizace spalovacího děje s ohledem na životní prostředí
? Výpočet a konstrukce spalovacích zařízení
? Příprava paliva pro spalování
? Tepelné výpočty kotlů.
? Konstrukční návrh a optimalizace spalinových výměníků tepla.
? Provoz spalinových výměníků tepla.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Teorie výměníků tepla, kontrola jakosti spalování, optimalizace spalovacího děje s ohledem na životní prostředí, výpočet a konstrukce spalovacích zařízení, příprava paliva, tepelné výpočty
Structure of tutorial
Literarture
Základní:
Černý, V. a kol.: Praní kotle ? technický průvodce, SNTL1983
Doporučená:
Teyssler, J.: Spalování popelnatých hnědých uhlí, SNTL 1988Nepublikované přednášky.
Requirements
Základní znalosti termodynamiky, hydrodynamiky,spalovacích zařízení a parních kotlů.
Keywords
Výměník tepla, jakost spalování,optimalizace, spalovací zařízení, parní kotle, tepelné výpočty, konstrukce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)