česky  čs
english  en
Snižování hluku technických zařízení (W16O004)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Předmět seznamuje studenty se základy technické akustiky a měření hluku. Do velkých podrobností se zabývá otázkami snižování hluku ve vztahu k hygienickým hlukovým limitům.
Osnova
Základy technické akustiky a měření zvuku, působení hluku na člověka, zvuk v uzavřeném prostoru, hluková kriteria, zvukové izolace, izolace chvění, šíření zvuku vzduchovody, generace aerodynamického hluku v potrubních systémech, pronikání hluku z potrubí, hluk vzduchotechnických jednotek, vyzařování hluku do venkovního prostoru, hluk staveniště, měření hluku v laboratoři, hluk technických zařízení budov.
Osnova cvičení
Literatura
Nový, R.: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02246-3.
Malecki, I.: Physical Foundations of Technical Acoustics, Pergamon Press Ltd., Printed in Poland 1969.
Sound Research Laboratories Ltd.: Noise Control in Building Services, Pergamon Press 1988, ISBN 0-08-034067-9.
Randall, F.B.: Industrial Noise Control and Acoustics, Luisiana Tech University, U.S.A 2003, ISBN 0-8247-0701-X.
Požadavky
Klíčová slova
Technická akustika, snižování hluku, vibrace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)