Letecké vrtule (W22O004)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aerodynamické charakteristiky leteckých vrtulí. Metody popisu práce vrtule vedoucí ke stanovení tahu, výkonu a účinnnosti. Rozložení zatížení po vrtulovém listu. Aerodynamické optimum pro návrh vrtulového listu.
Osnova
Kinematické poměry na vrtulovém listu.
Tah a výkon vrtule.
Aerodynamické charakteristiky vrtule (vrtule pevná a stavitelná). Součinitel tahu a výkonu, účinnost.
Stanovení tahové křivky vrtule.
Ideální propulsor. Ideální vrtule.
Vírový popis vrtule. Vztahy pro součinitel tahu a výkonu. Složky rychlostí v závislosti na cirkulaci.
Listová teorie.
Rozložení cirkulace na vrtulovém listu.
Návrh vrtulového listu.
Optimalizační úlohy vedoucí k maximální účinnosti.
Osnova cvičení
Individuální projekt.
Literatura
Alexandrov V. L.: Letecké vrtule.
Theodorsen T.: Theory of Propellers.
Leisham J.G.: Principles of Helicopter Aerodynamics.
Švéda J.: Teorie vrtulí a vrtulníků.
Požadavky
Absolvování kurzů: Aerodynamika nízkých rycholostí, Aerodynamika vyských rychlostí, Mechanika letu.
Klíčová slova
Letecké vrtule, aerodynamika, výkony letounu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 14.8.2020, 4:56 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)