česky  čs
english  en
Komplexní kvalita technických povrchů (W34O003)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.

Úvod do inženýrství povrchů. Komplexní kvalita (integrita)-morfologie povrchů a stav podpovrchových vrstev. Experimentální a analytické hodnocení tepelných a mechanických napěťových polí v podpovrchových vrstvách. Významné charakteristiky integrity :mikro a makrogeometrie, metalurgie podpovrchových vrstev, zbytková pnutí. Vliv komplexní kvality
na provozní chování složitě namáhaných součástí.
Osnova
1.Vliv technologických procesů na klitu povrchů
2.Hodnocení tepelných a napěťových polí
3.Mikrogeometrie a struktura povrchů, vady
4.Strukturní změny v podpovrchové vrstvě
5.Změny mechanických charakteristik
6.Fyzikální a chemické změny
7.Zbytková pnutí
8.Měření a hodnocení zbytkových pnutí
9.Komplexní vyjádření kvality povrchů
10.Vliv kvality na vlastnosti a provozní chování součástí
11.Mecanické zpevňovací procesy
12.Funkční vrstvy a povlaky
Osnova cvičení
Literatura
Neckář,F.,Kvasnicka.I.:Vybrané statě z úběru materiálu. Skripta ČVUT v Praze, 1991
Požadavky
Klíčová slova
Komplexní kvalita povrchu, integrita, vlastnosti povrchu,obrábění, mechanické zpevňování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)