česky  čs
english  en
Vybrané statě z výrobních strojů (W35O005)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
garant předmětu: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Statická a dynamická tuhost nosných soustav. Teorie pohonů, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů. Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení. Rozbor účinnosti výrobních strojů. Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Ukládání strojů na základ. Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.
Structure
-Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí.
-Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů.
-Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.
-Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická.
-Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů.
-Ukládání strojů na základ.
-Číslicově řízené výrobní stroje - charakteristika a rozdělení.
-Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.
-Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary, odpad).
-Přesnost práce NC obráběcích strojů.
Structure of tutorial
není
Literarture
Kopecký, Houša :Základy stavby výrobních strojů, str.1-192, ČVUT Praha, 1992
Houša a kol. : Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů, SNTL Praha, 1985
Requirements
-Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí.
-Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů.
-Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.
-Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická.
-Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů.
-Ukládání strojů na základ.
-Číslicově řízené výrobní stroje - charakteristika a rozdělení.
-Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.
-Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary, odpad).
-Přesnost práce NC obráběcích strojů.
Keywords
Obráběcí stroj, statická a dynamická tuhost, pohon, účinnost, číslicové řízení, přesnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)