česky  čs
english  en
Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace (W36O005)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Klasické a speciální materiály aplikované v konstrukci přístrojů a v
lékařství. Podmínky pro volbu optimálních konstrukčních materiálů zejména
s ohledem na fyzikální, mechanické a termomechanické vlastnosti ( atomové
číslo, el. vodivost, modul pružnosti, isotropie, koef. tepelné roztažnosti
atd.), s ohledem na pracovní prostředí (biotolerance, vakuum, agresívní
plyny, korozní vlivy, otřesy atd.) a s ohledem na ekonomické faktory
výroby a používání (cena, trvanlivost resp. životnost, náročnost na
údržbu, obrobitelnost atd.).
Structure
Konvenční materiály
Speciální materiály
Hlediska volby materiálů
Structure of tutorial
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literarture
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Requirements
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Keywords
Konvenční materiály Speciální materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)