Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Konstruktivní geometrie (2011021)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:21.05.2000
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Vyučující
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2016/2017
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2016/2017
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2016/2017
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2015/2016
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2015/2016
Ing. Petr Furmánek Ph.D.
Zimní 2014/2015
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2014/2015
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2014/2015
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2013/2014
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2013/2014
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2013/2014
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2012/2013
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2012/2013
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2011/2012
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2011/2012
Mgr. Gabriela Javůrková
Zimní 2010/2011
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2010/2011
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2010/2011
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2009/2010
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2009/2010
Mgr. Gabriela Javůrková
Letní 2008/2009
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2008/2009
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2008/2009
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2008/2009
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2008/2009
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Letní 2007/2008
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Zimní 2007/2008
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2007/2008
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2007/2008
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Letní 2006/2007
Mgr. Michael Bartoň
Zimní 2006/2007
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Zimní 2006/2007
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2006/2007
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2006/2007
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Letní 2005/2006
doc.RNDr. Marie Kargerová CSc.
Zimní 2005/2006
RNDr. Edita Kopincová CSc.
Zimní 2005/2006
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Zimní 2005/2006
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2005/2006
RNDr. Petr Mertl
Zimní 2005/2006
PaedDr. Božena Květoňová CSc.
Letní 2004/2005
Osnova
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Osnova cvičení
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literatura
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
Požadavky
Klíčová slova
Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, lineární perspektiva, trajektorie, obálka, polodie, šroubovice, rotační plocha, šroubová plocha, řez, meridián, obalová plocha, charakteristika obalové plochy, rozvinutelná plocha, přechodová plocha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/94365653/2017-02-22/12:51)