česky  čs
english  en
Numerická matematika (2011049)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:03.11.2096
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:4Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Numerické řešení soustav lineárních a nelineárních algebraických rovnic. Základy interpolace a aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Řešení základních lineárních parciálních diferenciálních rovnic metodou sítí.
Teacher's
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2017/2018
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2016/2017
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2016/2017
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Letní 2016/2017
Structure
Soustavy lineárních rovnic, přímé a nepřímé metody. Řešení nelineárních soustav . Interpolace pomocí polynomů, princip interpolace pomocí spline-funkcí. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Řešení Cauchyovy úlohy pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic diskrétními metodami typu Runge-Kutta. Řešení okrajových úloh pro základní typy lineárních parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu použitím metody sítí.
Structure of tutorial
Soustavy lineárních rovnic, přímé a nepřímé metody. Řešení nelineárních soustav . Interpolace pomocí polynomů, princip interpolace pomocí spline-funkcí. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Řešení Cauchyovy úlohy pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic diskrétními metodami typu Runge-Kutta. Řešení okrajových úloh pro základní typy lineárních parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu použitím metody sítí.
Literarture
1. Benda, J., Černá, R.: Numerická matematika, doplňkové skriptum, FS ČVUT v Praze, 1991
2. Vitásek, F.: Numerické metody, SNTL, Praha, 1987

Requirements
Keywords
Numerická matematiky, metody lineární algebry, nelineární algebraické systémy, interpolace, aproximace, obyčejné diferenciální rovnice, okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice, metoda sítí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)