česky  čs
english  en
Pravděpodobnost a statistika (2012030)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvodní kurs do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Osnova
Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení a jeho charakteristiky, náhodný vektor, zákony velkých čísel a limitní věty. Vysvětlení pojmu statistické indukce, základní soubor a výběr, popis základních metod popisné statistiky, základy teorie odhadu a testování hypotéz, regresní analýza.
Osnova cvičení
Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení a jeho charakteristiky, náhodný vektor, zákony velkých čísel a limitní věty. Vysvětlení pojmu statistické indukce, základní soubor a výběr, popis základních metod popisné statistiky, základy teorie odhadu a testování hypotéz, regresní analýza.
Literatura
[1] Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10
[2] Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, SNTL Praha 1983, MVŠT sešit 11
[3] Beneš V., Dohnal G.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 1993
[4] Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika 12. Vydavatelství ČVUT 1998
Klíčová slova
pravděpodobnost, náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti, základní soubor, výběr, bodový odhad, interval spolehlivosti, test statistické hypotézy, regresní závislost.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)