Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Mongeovo promítání (2016047)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:1+0
Semestr:ZKredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá konstrukcí základních geometrických těles a ploch a jejich vzájemných vztahů v Mongeově promítání.
Vyučující
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2017/2018
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2016/2017
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2015/2016
Osnova
Kuželosečky. Základy stereometrie. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny, třetí průmětna. Základní konstrukce jednoduchých těles a ploch. Řezy a průniky jednoduchých těles a ploch.
Osnova cvičení
Literatura
Mertl, P., Veselý, Z.: Základy promítání, skriptum ČVUT, 1999.
Požadavky
Klíčová slova
Kuželosečky, pravoúhlé promítání, rovnoběžné promítání, Mongeovo promítání, průmětna, průmět, řez, průnik.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)