česky  čs
english  en
Fyzika II (2021027)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:FY2Approved:24.01.2017
Valid until: ??Range:2P+2L
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Elektromagnetické pole.
Geometrická a vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Teacher's
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2019/2020
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Letní 2019/2020
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2018/2019
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Letní 2018/2019
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2017/2018
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
1.Elektromagnetická indukce.
2.Elektromagnetické pole.
3.Maxwellovy rovnice.
4.Geometrická optika.
5.Vlnová optika.
6.Interference světla.
7.Základy kvantové fyziky.
8.Fotoelektrický jev, rentgenové záření.
9.Vlnová mechanika.
10.Atomová fyzika.
11.Fyzika atomového jádra.
12.Typy jaderných přeměn.
Structure of tutorial
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literarture
Sopko a kol.: Fyziky II. Vydavatelství ČVUT v Praze.2005
Requirements
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)