Oborový projekt I (2022121)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:OP1Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozvíjí a aplikuje poznatky získané v odborných předmětech na řešení individuálního tématu dle zaměření studia. Vede studenty k tvůrčímu přístupu. Oborový projekt probíhá v souladu s přípravami bakalářské práce.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení jsou zaměřená na teoretické/praktické řešení příkladů ze studovaných okruhů.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 16:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)