česky  čs
english  en
Oborový projekt II. (2022122)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:OP2Approved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je koncipován individuálně na témata profilující odborné zaměření studentů. Studenti jsou vedeni k aplikaci nabytých znalostí při řešení zadaného tématu a individuálnímu přístupu. V závěru semestru jsou prezentovány dosažené výsledky, u kterých se předpokládá přesah do bakalářské práce.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení studentům rozšiřují potřebné teoretické základy a umožňují využít přístrojové/softwarové vybavení pro řešení tématu.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)