Oborový projekt II. (2022122)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:OP2Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je koncipován individuálně na témata profilující odborné zaměření studentů. Studenti jsou vedeni k aplikaci nabytých znalostí při řešení zadaného tématu a individuálnímu přístupu. V závěru semestru jsou prezentovány dosažené výsledky, u kterých se předpokládá přesah do bakalářské práce.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení studentům rozšiřují potřebné teoretické základy a umožňují využít přístrojové/softwarové vybavení pro řešení tématu.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.5.2024, 1:43 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)