Praktikum z Fyziky I (2023013)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:PFY1Schválen:09.01.2018
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky I. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.
Osnova
Kinematika hmotného bodu.
Dynamika hmotného bodu.
Mechanika soustavy hmotných bodů.
Tuhé těleso.
Mechanika pevného kontinua.
Mechanika tekutin.
Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole. Gravitační pole.
Elektrostatické pole.
Magnetické pole.
Elektromagnetická indukce.
Osnova cvičení
Kinematika hmotného bodu.
Dynamika hmotného bodu.
Mechanika soustavy hmotných bodů.
Tuhé těleso.
Mechanika pevného kontinua.
Mechanika tekutin.
Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole. Gravitační pole.
Elektrostatické pole.
Magnetické pole.
Elektromagnetická indukce.
Literatura
Budinská: Fyzika I. ČVUT Praha, 1. Vydání, 2020.

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha

Sopko, Samek: Repetitorium z fyziky pro přijímací zkoušky na TU. ČVUT Praha
Požadavky
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 17:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)