česky  čs
english  en
Projekt III (2023113)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:PRO3Approved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Náplň předmětu je individuální a vztahuje se k zaměření diplomové práce. Poznatky a dosažené výsledky slouží k upřesnění zadání diplomové práce.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení je založené na 1. předání základních znalostí pro dostatečnou možnost orientace v tématu, 2. rešeršní zpracování tématu a 3. stanovení závěru a vlastního návrhu řešení problému/postupu/mechanizmu platnosti děje.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)