Projekt III (2023113)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:PRO3Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplň předmětu je individuální a vztahuje se k zaměření diplomové práce. Poznatky a dosažené výsledky slouží k upřesnění zadání diplomové práce.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení je založené na 1. předání základních znalostí pro dostatečnou možnost orientace v tématu, 2. rešeršní zpracování tématu a 3. stanovení závěru a vlastního návrhu řešení problému/postupu/mechanizmu platnosti děje.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 15:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)