česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2023992)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:BPApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+8C
Semestr:Credits:8
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s veškerými obecnými zásadami tvorby závěrečné práce a při pravidelných konzultacích se svým vedoucím práce postupovat v odborném řešení zadaného problému a na tvorbě vlastního textu závěrečné práce. Od studentů se očekává samostatný a aktivní přístup k řešení.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)