česky  čs
english  en
Diplomová práce (2023998)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:DPApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Zaměření diplomové práce je individuální. Téma, náplň a obsahové meze stanoví vedoucí diplomové práce. Je vyžadován samostatný přístup řešení.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení se zaměřují na rozbor tematických celků dle charakteru diplomové práce.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)