Diplomová práce (2023998)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:DPSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zaměření diplomové práce je individuální. Téma, náplň a obsahové meze stanoví vedoucí diplomové práce. Je vyžadován samostatný přístup řešení.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení se zaměřují na rozbor tematických celků dle charakteru diplomové práce.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 0:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)